Tổng vệ sinh

Tổng vệ sinh
5 (100%) 1 vote

Dịch vụ tổng vệ sinh của công ty chúng tôi

Gồm các hình thức dịch vụ như:

  1. Tổng vệ sinh nhà cửa
  2. Tổng vệ sinh văn phòng

  3. Tổng vệ sinh công trình
  4. Tổng vệ sinh nhà xưởng

Trong hạng mục dịch vụ tổng vệ sinh nhà cửa sẽ gồm:

  1. Tổng vệ sinh nhà mới xây xong
  2. Tổng vệ sinh sau xây dựng